4. Historie PC a číselné soustavy

Jednoduchá počítadla

Mechanické kalkulátory

Děrné štítky

Mechanické počítače (1805-1925)

Elektromechanické počítací stroje (1890-1945)

Reléové počítače (II. Světová válka)

Elektronkové počítače (po roce 1946)

Mikropočítače

Princip činnosti počítače podle von Neumannova schématu

4-von-neumann-schema.jpg

Podle tohoto schématu se skládá počítač z pěti hlavních modulů.

Další moduly se dají odvodit spojením základních modulů.

Princip fungování

  1. Do operační paměti se pomocí vstupních zařízení přes ALU umístí program, který bude provádět výpočet.
  2. Stejným způsobem se do operační paměti umístí data, která bude program zpracovávat
  3. Proběhne vlastní výpočet, jehož jednotlivé kroky provádí ALU. Tato jednotka je v průběhu výpočtu spolu s ostatními moduly řízena řadičem počítače. Mezivýsledky výpočtu jsou ukládány do operační paměti.
  4. Po skončení výpočtu jsou výsledky poslány přes ALU na výstupní zařízení.

BIOS

Strojový kód

Bit

Byte

Počítání a převádění mezi nejpouživanějšími číselnými soustavami

Na desítkovou

(10010)2 = 0 × 20 + 1 × 2 1 + 0 × 22 + 0 × 2 3 + 1 × 24 = 0 + 2 + 0 + 0 + 16 = 18

(132)16 = 2 × 160 + 3 × 16 1 + 1 × 162 = 2 + 48 + 256 = 306

Z desítkové

158 ÷ 2 = 79 zb. 0
79 ÷ 2 = 39 zb. 1
39 ÷ 2 = 13 zb. 1
13 ÷ 2 = 9 zb. 1
9 ÷ 2 = 4 zb. 1
4 ÷ 2 = 2 zb. 0
2 ÷ 2 = 1 zb. 0
1 ÷ 2 = 0 zb. 1
158 je v binární soustavě 10011110