24. Kryptologie

Kryptologie

Věda, která se zabývá šifrováním ze všech úhlů pohledu. Věda o matematických technikách spojených s hledisky informační bezpečnosti, jako je důvěrnost, integrita dat, autentizace a autorizace.

Kryptografie

Věda o šifrování a dešifrování dat za pomoci matematických metod.

Kryptoanalýza

Věda zabývající se metodami zjištění původní informace ze zašifrované bez znalosti klíče. Věda o analýze slabin šifrovacích systémů.

Steganografie

Věda zabývající se utajením komunikace prostřednictvím ukrytí zprávy. Zpráva je ukryta tak, aby si pozorovatel neuvědomil, že komunikace vůbec probíhá. Nemění obsah zprávy, jen tajnou informaci maskuje

Rozdělení šifer

Další dělení

Druhy substitučních šifer

Monoalfabetická (jednoduchá) substituční šifra

Homofonní substituční šifra

Polygramová substituční šifra

Polyalfabetická substituční šifra

Historie

Symetrické a asymetrické šifrování

Symetrické

Asymetrické

Útoky proti šifrám

Hashovací funkce

Jsou to funkce, které umí udělat vzorek jakéhokoli souboru, aby byl závislý na všech bitech původního souboru. Hash je algoritmus, který vygeneruje digitální otisk souboru. Výstupem funkce je hash o pevné délce. Hashovací (vzorkovací) funkce jsou velmi důležité pro kryptografii a tvorbu digitálních podpisů.

Obecně se hashovací funkce používají pro kontrolu zachování integrity dat, digitální podpisy, kontrolu uložených hesel a porovnávání obsahu dvou kopií dat. Nejpoužívanější hashovací funkce jsou MD5 (prolomená), SHA-1(prolomená), SHA-2(neprolomená) a bcrypt(neprolomená).

Elektronický podpis

Elektronický podpis zajišťuje několik různých věcí. První z těch důležitějších je zajištění integrity dokumentu. Pokud obdržíme elektronicky podepsaný dokument, lze ověřit, že od jeho podpisu nebyl změněn. Elektronický podpis lze použít i k tomu, aby příjemce dokázal ověřit, že odesílatel je opravdu tím, za koho se vydává

Elektronický podpis je kousek binárních dat, který lze připojit k dokumentu. K vytvoření podpisu potřebujete podpisový klíč. Ten má dvě části ‒ soukromou a veřejnou. Ty lze vytvořit zároveň, ale jedna z druhé nelze spočítat.