23. SOFTWAROVÉ INŽENÝRSTVÍ

Historie

Definice pojmu Softwarové inženýrství

Softwarový produkt

Etapy vývoje softwarového projektu

 1. Koncepce - úvodní studie
  • Základní popis softwaru
  • Základní cíl nebo účel projektu
  • Požadavky pro daný systém
  • Shrnout obecné funkce
  • Rozsah, Cíloví uživatelé, Podmínky pro omezení vývoje
  • Naznačit předpokládaný časový harmonogram
 2. Analýza - požadavky a návrh
 3. Implementace - Kódování
 4. Testování
 5. Používání a údržba

Etický kodex softwarového inženýra

Softwarový proces

Vývojové modely

VODOPÁDOVÝ MODEL

PŘÍRŮSTKOVÝ MODEL

SPIRÁLOVÝ MODEL

BUSSINESS PROCESY

Požadavky na software

Jazyk UML

Vývoj systémů

Objekty a objektový přístup

Realizace UC ("use case")

Hierarchický model

Návrh uživatelského rozhraní

Příklady

Bezpečnostně kritické systémy

Provozní spolehlivost

Možné následky v chybách v BKS