22. Dotazovací jazyk SQL

Historie SQL

Datové typy v SQL

Základní kategorie

Číselné typy

Číselné typy se liší možnou velikostí uchovávaného čísla nebo jeho desetinnými čísly.

Řetězcové typy

Řetězcové typy se liší možným počtem uchovaných znaků nebo porovnáváním jejich velikostí. (některé porovnávají některé ne).

Datumy a časy

Liší se formátem zapisování. TIMESTAMP do sebe vloží aktuální čas při změně záznamu, ve kterém se nachází.

Modifikátory

Integritní omezení

Udržují databázi ve stavu, kdy jsou ve všech polích pravdivé a validní informace. Integritní omezení způsobí například to, že když je do databáze vložen záznam s prázdným polem a daný sloupec má nastaveno omezení NOT NULL, tak databáze daný záznam odmítne

Příkazy pro práci s databází, tabulkami a sloupci

Příkazy pro manipulaci s daty

Příkaz SELECT

Spojování tabulek

SELECT Orders.OrderID, Customers.CustomerName, Orders.OrderDate
FROM Orders
INNER JOIN Customers ON Orders.CustomerID = Customers.Customer ID;

Agregační funkce

Tyto funkce umožní provést akce na hodnotách a vrácení výsledku v jedné číselné hodnotě

Skalární funkce

Typy

Příklady