Chronologie

1. Umění pravěku

2. Umění Egypta

3. Umění Mezopotámie

4. Řecké antické umění

5. Římské antické umění

6. Raně křesťanské a byzantské umění

7. Předrománské umění (EU a ČR + Velká Morava)

8. Románské umění (EU a České Země)

9. Gotika

(Lomený, nebo Francouzský sloh)

10. Renesanční Umění v EU

11. Renesanční umění v ČR

12. Baroko a Rokoko v EU

13. Baroko a Rokoko v ČR

14. Umění Klasicismu

15. Historismus a Secese

16. Romantismus a Realismus

17. Impresionismus a Postimpresionismus

18. Architektura a Design 20. stol. ve světě a v ČR

19. - to samé jako v 18.

20. Malířství + Sochařství 20. stol. ve světě a v ČR