7. Předrománské umění v evropských a českých zemích (umění Velké Moravy)

Chronologie

INSULÁRNÍ / IROSKOTSKÉ UMĚNÍ
(insura → řeck. ostrov)

7-pletenec.jpg

PŘEDROMÁNSKÉ UMĚNÍ FRANSKÉ ŘÍŠE

UMĚNÍ VELKÉ MORAVY

Obrázky

Audio