1. Umění pravěku - doba kamenná, bronzová a železná

PALEOLIT (starší doba kamenná) + MEZOLIT (střední doba kamenná)

NEOLIT (mladší doba kamenná)

ENEOLIT (pozdní doba kamenná)

DOBA BRONZOVÁ

DOBA ŽELEZNÁ

Obrázky

Audio